lauantai 7. maaliskuuta 2015

En Hyväksy - Manifesti Yksilön Vapauksien ja Oikeuksien Puolesta

---- JOHDANTO ----

Näin tulevien eduskuntavaalien alla katsoin jotenkin asiakseni esittää mielipiteeni liittyen nykyiseen meininkiin. Aluksi halusin kirjoittaa omien ajatusteni selkeyttämiseksi jotakin ylös, mutta juuri äsken tuli mieleen, että miksen julkaisisi tätä? Keskeneräinenhän tämä on ja tähän tulee varmasti lisättyä ajatuksia yhtä epämääräisellä tahdilla, kuin aiempaan blogiini päivityksiä.

Ei mulla tässä varsinaisesti mitään tarkoitusperää ole, sillä ei ole minun hommani käskeä muita että miten ajatella. Muut tahot tässä yhteiskunnassa tekevät sitä jo vaikkei pyydettäisikään.

Kai mä toivon, että tää mun katkera vuodatus loisi kipinän jonkun kyvykkäämmän henkilön mielessä tehdä asioille jotakin ja oikeasti tekemällä auttaa tätä yhteiskuntaa menemään parempaan suuntaan. Tekijä tietää, että jonkun se täytyy tehdä. Mun homma se ei ole.

Rauhaa ja rakkautta kaikille niin kauan kuin niillä saa jotakin aikaiseksi. Se on oma valinta minkä linjan ottaa, kun ja jos ne eivät tehoa.


En Hyväksy - Manifesti Yksilön Vapauksien ja Oikeuksien Puolesta
(kesken ja työn alla niin kuin elämä yleensäkin)

En hyväksy mitään viranomaistahoa tai valtiovallan toimielintä, mikä pakottaa yksilön toimimaan yleisen ja yhteisen moraalin tai etiikan vastaisesti.

En hyväksy välistävetäjien ylläpitämää asennetta ja käytäntöä kulkea tummanharmaalla alueella, toimien joko lainkirjaimen mukaan, tai tietyn ihmisryhmän hyväksymällä tavalla, mutta silti moraalisesti väärin joko yksilöä, yhteisöä tai toista ihmisryhmää vastaan.

En hyväksy sellaisen viranomaistahon toimintaa, jolla on ensisijaisena vahtikoirana tai sormille läpsäyttävänä tahona omista joukoista kerätty kasvoton ryhmä virkailijoita, virkamiehiä, lääkäreitä ja asianajajia joiden lopulliset päätökset yksilöä sitovista päätöksistä olisivat parilla viranomaisen kirjoittamalla ja säätämällä lauseella se viimeinen sana, mikä yksilön oikeuksista sanotaan.

En hyväksy sitä, että jokin viranomaistaho soveltaa annettuja lakeja mielivaltaisesti omilla säädöksillään. Niitä ei ole hyväksytty eduskunnassa, vaan työryhmissä. Työryhmissä, joissa on samoja henkilöitä kuin lautakunnassa, jonka pitää valvoa viranomaistahon lain kirjaimen noudattamista. En suostu alistumaan viranomaistahon harjoittamaan järjestelmälliseen yksilön tai ihmisryhmän alistamiseen ja eristämiseen yhteiskunnasta, millä perusteella ja tarkoitusperällä se sitten perustellaankaan.

En hyväksy lain määräämien ihmisoikeuksien sekä henkilökohtaista ja yleismallista ihmisarvoa polkevaa politiikkaa, missä parhaiten maksava ja vaurain määrää, mitä täysin eri tilanteessa – oli se sitten henkinen, sukupuolinen, iän puolesta oleva, terveydellinen, seksuaalinen, sosiaalinen, uskonnollinen, poliittinen tai taloudellinen – oleva taho väittää edustavansa. En hyväksy yksilön tai ihmisryhmän järjestelmällistä painostusta ja pakottamista muiden ehdoilla johonkin sellaiseen toimintamalliin tai yhteiskuntaosaan, mikä sotii yksilön ihmisoikeuksia, -arvoa, moraalista ja/tai eettistä vakaumusta kohtaan.

En hyväksy pelko-, inho- ja häpeäpolitiikkaa yleisen mielipiteen muokkaamiseksi. En hyväksy yksilön tai ihmisryhmän vainoamista edellämainitsemieni yksilön ominaisuuksien mukaan, mutten myöskään hyväksy sitä, että mikään ihmisryhmä voisi käyttää edellämainitsemiani yksilön ominaisuuksia kollektiivisena tekijänä minkäänlaisen toiminnan hyväksymiseksi.

En hyväksy julkisen vallan, viranomaistahon ja hallintoelimen harjoittamaa yhteiskunnallista manipulaatiota Hajoita ja Hallitse –taktiikalla, jossa järjestelmään on rakennettu selkeät luokat ja joihin kuuluvat ihmisryhmät käännetään toisiaan vastaan edellämainitsemallani pelko-, inho- ja häpeäpolitiikalla. Välistävetäjät pitävät oman ryhmänsä sekä välittömästi heidän etujaan ylläpitävää järjestelmää pyörittävän ryhmän erillään haluamastaan ryhmästä. Pelko-, inho- ja häpeäpolitiikkaa manipuloimalla saadaan hännystelijäluokka olemaan kiitollinen hallitsijaluokasta. Hallitsijaluokka pitää hännystelijäluokan turvassa aliluokalta säätämällä lakeja, rangaistuksia ja rajoituksia pitääkseen aliluokan kurissa. Samalla aliluokkaan kuuluvat ihmisryhmät manipuloidaan tappelemaan keskenään niin, ettei aliluokka ymmärtäisi kollektiivina nousta hallitsijaluokkaa vastaan vaatimaan oikeuksiaan yhtenäisenä ryhmänä yksilöitä ja ihmisiä. Hännystelijluokka pelkää, että he putoaisivat omasta luokastaan aliluokkaan. Samalla hännystelijäluokka uskoo vakaasti siihen, että hallitsijaluokka on erehtymätön ja rehellinen, sillä ei hallitsijaluokka muuten olisi hallitsijaluokka. Osa hännystelijäluokasta tietää totuuden, mutta pelkäävät itsensä ja perheidensä puolesta ilmaisemasta mielipidettään, sillä sanktiona on yhteiskuntaluokkansa hylkiöksi joutuminen ennen aliluokkaan alistamista.

En hyväksy yksilön vapauksia tuntea ja ajatella ja toimia käytettävän poliittisena välineenä millään tavalla, sillä juuri sellaisessa toiminnassa yksilö muuttuu pelinappulaksi. Yksilöstä tulee joko kansikuvahenkilö tai varoittava esimerkki muille esiteltäväksi toisen toimesta tarkoitusperillä, mitkä lopulta ovat kaikille muille eduksi kuin niille, joita tuo yksilö edustaa. Välistävetäjät ajavat vain omaa agendaansa, hyväksikäyttäen kaikkia muita omien tarpeidensa mukaan kuin loinen, imien yksilön ja ihmisryhmän tyhjiin ja heittäen raadon kaikkien nähtäväksi edes peittelemättä jälkiään.

En hyväksy liioiteltua hyväksyntää ja poliittista korrektiutta jos se tapahtuu toisen kustannuksella tai kyseenalaistaa toisen henkilökohtaisen koskemattomuuden joko fyysisesti satuttamalla tai muuten riistämällä ja vahingoittamalla henkilökohtaisia oikeuksia ja arvoja. Tekemällä jostain sanasta epäkorrekti luodaan asenne sanaa kohtaan, josta kiertoilmauksilla puhuminen saa kuulijan ajattelemaan juuri sitä kiellettyä sanaa. Tämä on henkilökohtaisen ajattelun- ja puhumisen vapauden manipulointia. Sama koskee tarkoitushakuisesti tiettyyn muottiin sumputtavan nimityksen käyttäminen ihmisryhmästä tai ihmisryhmän yksilöstä, tarkoituksena mitätöidä tai harhauttaa, tyyliin loiseläjä, femakko, ituhippi, pullamössö, rasisti, anarkisti.

En sano, etten hyväksyisi edellämainittujen tai vastaavien sanojen käyttämistä, vaan etten hyväksy niiden käyttämistä valideina argumentteina joilla sivuutetaan jokin aihe täydellisesti. Kannatan sananvapautta niin kauan, kun sanoja ei käytetä manipuloinnin ja henkisen väkivallan välineinä. Jos joku on avoimesti rasisti on hän silloin rasisti, mutta työtään tekevän poliisin, joka pidättää itseään huomattavasti erivärisemmän taparikollisen, haukkuminen rasistiksi on sanan väärinkäyttöä ja tekee sanan väärinkäyttäjästä itsestään yhtä pahan, kuin mitä hän käsittää sanan tarkoittavan.

En hyväksy sitä, että tarkoituksellisesti kätketään jokin yksilönvapautta ja –oikeuksia sekä ihmisryhmää riistävä agenda korulausein tarkoittamaan jotakin muuta kuin mitä se oikeasti on. Tämä on ajatusmallien manipulointia, jolla hallitsijaluokka pitää hännystelijäluokan tyytyväisenä ja hyväksyttää näin ihmisarvojen ja –oikeuksien polkemisen. Esimerkkitermeinä Kuntouttava Työtoiminta tai sen korvaajaksi tulossa oleva Laki heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaalisesta kuntoutuksesta; Yhteiset säästötalkoot; Verosuunnittelu. Kuntouttava työtoiminta on laillisen orjatyöluokan luomiseen tarkoitettu keino, missä työnantajalle maksetaan aliluokkaan kuuluvan henkilön ”työllistämisestä.” Tuo termi tarkoittaa sitä, että yksilö painostetaan tekemään JO LAIN TAKAAMAA PERUSTULON TURVAAVAA AVUSTUSTA VASTAAN palkatonta ytötä, missä ei kerry eläke ja vuosilomat eikä orjatyöhön pakotetulla ole muitakaan työntekijän oikeuksia, kuten sairausvakuutus, työterveydenhuolto tai etujen valvonta.

Yhteiset säästötalkoot tarkoittaa hallitsijaluokan määräämää perusoikeuksien ja –palveluiden alasajoa yhä enenevissä määrin huonompaan suuntaan niin kauan, että aliluokan perus hyvinvointi on vaarantunut. Lain takaama yhdenvertainen terveydenhuolto ja oikeus saada laadukasta hoitoa ja hoivaa on ajettu yksityisille palveluntuottajille ja pois Valtion vastuulta. Ihmishengellä ja –arvolla on hinta, mikä on hallitsijaluokalle ja hännystelijäluokalle pieni, mutta silti aliluokka on se, joka maksaa laskun.

Verosuunnittelu on jokaisen oikeus, jos on tarpeeksi vauras onnistuakseen siinä. Aliluokka maksaa täydet verot yhteiskunnan kassaan hallitsijaluokan kikkaillessa yhteiskunnan hyödyksi olevat yhteisiksi tarkoitetut rahat omaan taskuunsa veroparatiisien ja pääomajärjestelyjen kautta. On väärin, että Suomen menestysyrityksen, Nokian, Jorma Ollilan menestys katsotaan kansallisen ylpeyden aiheeksi ja siitä kirjoitetaan ihan kirjakin. Totuus on se, että Jorma Ollilan ja Björn Wahlroosin kaltaisten isotuloisten maksamat verot yhteiseen kassaan ovat suhteessa pienemmät, kuin mitä aliluokkaan kuuluva työtön maksaa koko elämänsä aikana. Verosuunnittelun avulla isoimmilla palkoilla ja palkkioilla elävät hallitsijaluokkaan kuuluvat yksilöt maksavat keskimäärin 8% veroja aliluokan köyhimpien jäsenten maksaessa (elleivät ole täysin ajettuja pois yhteiskunnasta) vähintään 20% muutenkin kansainvälisesti lasketun köyhyysrajan alle olevasta, lain takaamasta perustulosta.

En hyväksy ylimielisiä julkisen vallan edustajia, jotka hyväksyvät vain ja ainoastaan kehut ja myötäilyn mutta hiljentävät kritisoijat. En hyväksy julkisen vallan edustajia, jotka rinnastavat yhteiskunnan huono-osaisimmat eläin-, kivi- tai kasvikuntaan.

Kivi- ja kasvikunnasta puheenollen en myöskään hyväksy sitä, että luonnonvaroja yksityistetään ja kaupallistetaan tai asetetaan verolle tai kielletään lailla tai kaikki edellämainitut. Vesi on elämän peruselementti, välttämättömyys hiilipohjaisen elämänmuodon elossapysymiseen ja kukoistamiseen eikä mikään riiston ja rikastumisen väline. Maasta me tullaan ja maaksi muututaan ja se, mitä siitä maasta kasvaa on osa meitä. Luonnon rajoittaminen ihmisen lakien mukaan on perustavanlaatuista röyhkeyttä ja ylimielisyyttä. Luonnon riistäminen, eläin-, kivi- ja kasvikunnittain, on hulluutta ja verrattavissa oman jalan irtisahaamiseen ja itsensä syyttämiseen ja pieksemiseen sitä tehdessä.


Kehoitan ajattelemaan että mitä itse hyväksyt ja missä menee Sinun rajasi. Onko nuo rajat Sinun itsesi päättämät ja luomat, vai onko niistä suurin osa tehty puolestasi valmiiksi pyytämättäsi? Mitkä niistä tulee luonnostaan ja mitkä Sinun on vain pakko hyväksyä "koska niin ne nyt vaan ovat?"